Det här är en beta.Läs mer

Undersök om du kan få din leverans av råvaror på natten. Det gör att befintliga lastbilar kan användas mer effektivt, istället för att fler behöver köpas in. Man behöver inte heller vänta på bilar som fastnar i köer, vilket också skulle bidragit till ökade utsläpp. Samt att varorna finns på plats när personalen kommer och man kan börja jobba direkt.