Det här är en beta.Läs mer

Att tänka hållbart handlar om val av de råvaror vi köper in men också om hur köttet styckas. Om vi ska servera fläskkött köper vi en hel gris. Vi har anställt en styckmästare som ansvarar för att vi tar vara på så mycket som möjligt av djuret. Det minskar vårt svinn, samtidigt som det ökar vår lönsamhet.