Det här är en beta.Läs mer

Samla alla hållbara idéer och nya växtbaserade recept i en pärm. Coacha varandra och – om det finns tid – praktisera hos varandra i andra kök för att utbyta idéer. Det är oftare lättare än att börja med att förändra i sitt eget kök.