Det här är en beta.Läs mer

Sant & falskt i plastdjungeln

Smartast för klimatet är att minska mängden nyproducerad plast. Därför handlar den här utmaningen om att få pejl på läget i plastdjungeln. Har du svarat rätt på alla tre påståenden här nedan? YES - då har du koll på läget!

All plast är dålig plast!

Falskt All plast är inte dålig plast. Som förpackning av livsmedel gör den att maten håller längre, ger bättre hygien och minskar matsvinnet Det är snarare hur plasten hanteras som är problemet. Vi behöver konsumera mindre plast, sluta slänga plast och att återvinna mera.


Plast påverkar klimat, djur och natur negativt!

Sant Majoriteten av all plast är gjord på olja, som vid förbränning bildar koldioxidutsläpp. Trots det är plast framförallt ett miljöproblem snarare än klimatproblem. Det kan ta upp till 400 år för plast att brytas ned. Och på vägen smulas den ned i små partiklar som kallas för mikroplast som är väldigt svårt att få bukt med. Plast förorenar haven i allt större utsträckning och enligt beräkningar av Ellen MacArthur Foundation så kan haven 2050 bestå av mer plast än fisk i vikt.


Plast är farligt för hälsan!

Sant och falskt Forskning pågår om hur olika kemikalier i plast kan påverka människors hälsa. Plast kan se ut på flera olika sätt och tillverkas av massor av olika ingredienser. Vissa ämnen i plast har bevisats skadliga och förbjudits inom EU. En riktlinje för användning av plast till livsmedel är att titta efter glas och gaffel-märkningen på produkten eller leta efter orden "till livsmedel”. Då vet du att plasten är säker och godkänd enligt livsmedelslagstiftningen.

Här är några länkar att kika på: