Det här är en beta.Läs mer

Sant & falskt i plastdjungeln

Bara vi nämner ordet plast kan allt från en skärbräda till en soppåse dyka upp i tankekontoret. Hur ska vi hantera plast och hur påverkar den oss? Ja, plastdjungeln är en verklighet. Därför handlar den här utmaningen om att få pejl på läget. Har du lyckats svara rätt svar på alla tre påståenden i utmaningen? YES - då har du klarat den!

All plast är dålig plast!

Falskt All plast är inte dålig plast. Viss plast kan rentav vara nödvändig, t.ex. kan vissa förpackningar få mat att hålla längre och minskar matsvinn. Det är hur vi hantera plasten som är problematisk. Vi behöver konsumera mindre plast, sluta slänga plast och att återvinna mera.


Plast påverkar klimat, djur och natur negativt!

Sant Majoriteten av all plast är gjord på olja, som vid förbränning bildar koldioxidutsläpp. Trots detta är plast framförallt ett miljöproblem snarare än klimatproblem. Det kan ta upp till 400 år för plast att brytas ned. Och på vägen smulas den ned i små partiklar som kallas för mikroplast som är väldigt svårt att få bukt med. Plast förorenar haven i allt större utsträckning och enligt beräkningar av Ellen MacArthur Foundation så kan haven 2050 bestå av mer plast än fisk i vikt.


Plast är farligt för hälsan!

Sant och falskt Plast kan liknas vid en matbuffé. Den kan se ut på flera olika sätt och tillverkas av massor av olika ingredienser. På maten vi köper finns en innehållsdeklaration, så du exempelvis kan se om du är allergisk mot någon ingrediens. Något sånt finns inte för plast. Vissa ämnen i plast har bevisats skadliga och förbjudits vid produktion inom EU. Men huruvida olika kemikalier från plast påverkar människors hälsa är till stor del okänt och svårt att bedriva forskning kring. En riktlinje när det kommer till att använda plast till livsmedel är att använda plast med märkningen "glas och gaffel"-symbol eller leta efter orden "till livsmedel”.

Gemensamt för alla plastmaterial är att det är vi människor som använder och sprider dem - och därav har vi ansvar för att de inte ska påverka hälsa eller miljö på ett negativt sätt.

För den vetgirige finns några länkar att kika på: