Det här är en beta.Läs mer

Mät mängden matsvinn

För att kunna minska matsvinnet behöver vi veta hur mycket som slängs varje dag. Det kan vara svårt att få en samlad bild eftersom svinn uppstår både i matsalen och i köket. Hur mycket slänger gästerna, hur mycket slängs i köket och hur mycket är oundvikligt matavfall som äggskal och liknande? Anta uppdraget och upptäck vad som skapar svinn i er verksamhet. 

Att producera mat som sen bara kastas i soporna är ju ett slöseri av resurser - både era, andras och allas. Då har energi, vatten, arbetskraft för produktion av maten använts i onödan. Det är ju även att kasta pengar i soporna. Så mindre svinn, ger såklart även bättre lönsamhet helt enkelt. Det är först när man börjar mäta som vi kan se att det händer saker. Kunskap och insikt i vad som faktiskt är problemet är ett bra första steg i alla förändringar. Så fundera på:

  • Vad är det som slängs?

  • Vilka råvaror ger mest avfall i köket?

  • Vilka rätter på menyn ger mest svinn?

  • Var uppstår svinnet – i köket, på tallriken eller när ni inventerar förråden?

När du börjar mäta och dokumentera ökar inte bara kunskapen. Det har även en tendens att göra alla som arbetar med inköp, tillagning, servering och hantering av rester medvetna om värdet i de produkter som används. Mängder av idéer kring hur ni kan förbättra, förenkla och spara kommer troligtvis komma upp när ni börjar mäta och prata om resultatet av era mätningar - tillsammans!

Det är en bra början för att minska svinnet och öka lönsamheten!