Det här är en beta.Läs mer

Säkra en måltid i taget

En vanlig måltid har i snitt fyra gånger högre klimatpåverkan än vad planeten har råd med. Den här utmaningen handlar om att minska matens CO2e-påverkan – en måltid i taget.

Många vill servera hållbar, klimatsmart mat till sina gäster. Samtidigt är det svårt att veta vad som egentligen är bäst och vad som egentligen är viktigast. 

Målet enligt Agenda 2030 är att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030. Livsmedelsproduktion står för en tredjedel av de utsläpp som skapas genom konsumtion. 

En hållbar måltid har WWF beräknat till 0,5 kg koldioxidekvivalenter (CO2e). Idag snittar Sverige cirka 2 kg CO2e per måltid. Så det finns en del att göra.

Få ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­mer kunskap och inspireras till att identifiera klimatvärstingarna via Martin & Serveras CO2e-märkning, du hittar mer information här.

WWF:s One Planet Plate är ett annat verktyg som hjälper dig kolla dina maträtters klimatavtryck, läs mer här.