Det här är en beta.Läs mer

Nytt liv åt plasten!

Årligen slänger vi omkring vikten av en ponny i plast per person. Men halva ponnyn går till spillo, eftersom vi bara återvinner hälften. Visste du att mycket plast går att återvinna upp till 10 gånger?

Plast behöver bli en del i den cirkulära ekonomin. Det vill säga, vi behöver använda plasten så länge som möjligt, sedan se till att de återanvänds eller återvinns för att vidare bli till nya grejer. Vår ketchupflaska kan exempelvis få chans att återuppstå i ett annat liv i form av ett avloppsrör - hur fränt är inte det? 

Den här utmaningen handlar om hur vi kan bli bättre på att sortera rätt och ge plasten en chans till återuppståndelse! 

Lite prepp för att enklare klara utmaningen:

  • Följ avfallstrappan, minimera onödig plast från start

  • Skaffa utrymme och kärl för källsortering vid arbetsmoment där det slängs grejer

  • Skapa rutiner och arbetsfördelning om när kärlen ska tas ut från fastigheten

  • Visa tydligt prio från ledning och chefer

  • Ta reda på vad som ska sorteras var. Återvinningsbar är exempel på söktjänst som hjälper oss 

Bra kunskap för dig som vill veta lite mer:

10 tips för dig som vill sortera rätt

Rätt plast på rätt plats