Det här är en beta.Läs mer

Låt gästen ta resten

Gör det enkelt för dina gäster att ta hem den mat de inte orkat äta upp. Varje år slänger och häller vi ut mat som motsvarar 50 kg per person och år i Sverige. I den här utmaningen vill vi göra det enklare för gästerna att ta med mat hem så den kan avnjutas till sista bit.

Att erbjuda gästerna att ta hem maten man lämnar kvar på tallriken känns kanske inte jättenaturligt. Men i USA är det istället en självklarhet. Låt oss testa om vi tillsammans kan minska trösklarna. I den här utmaningen försöker vi göra det enklare för gästerna att ta med den kvarlämnade maten hem. 

Sverige har antagit FNs mål att ha halvera matsvinnet 2030. Meningen är då att inte enbart matsvinnet bland konsumenter ska minskas, utan matsvinn genom hela livsmedelskedjan ska blir mindre. Från skörden, genom produktionen, till försäljningen och konsumtion.  

Varje år slängs massor av mat i onödan i våra svenska hushåll, sopor som motsvarar utsläpp på 442 000 ton växthusgaser - det är nästan lika mycket som utsläppen under ett år från 360 000 bilar! Det här kan vi ändra på tillsammans! Erbjud gästen att bära hem resterna.